Begrippenlijst

In de tatoeage wereld zijn uiteraard ook woorden, termen en begrippen. Sommige mensen vragen ons wel eens wat al deze termen nou allemaal betekenen. Hieronder vindt u kort overzicht.

Aftercare Zalf die tijdens en na het zetten van de tatoeage op de wond kan worden aangebracht. Er mag alleen aftercarezalf gebruikt worden die op de “positieve” lijst van het LCHV staat, en wordt geleverd in eenpersoonverpakkingen.
Bedrijfsruimte De gehele ruimte waarvoor de vergunning wordt verleend.
Behandelruimte Ruimte in de bedrijfsruimte waar de tatoeage wordt gezet. Deze ruimte moet voldoen aan de bouw- en inrichtingseisen uit deze richtlijnen.
Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het Ctgb beoordeelt op basis van Europese wet- en regelgeving of desinfecterende middelen toegelaten worden op de Nederlandse markt.
Desinfecteren Desinfecteren is het werk verminderen van aantal aanwezige micro-organismen, met een speciaal daarvoor bestemd desinfecterend middel.
Handdesinfectie middel Een handdesinfecterend middel is een ziekteverwekkerdodende vloeistof waarmee de handen kunnen worden schoongemaakt. Als de handen niet zichtbaar vuil if plakkerig zijn, kan een handdesinfecterend middel worden gebruikt in plaats van water en zeep.
Lichaamsvloeistoffen Lichamelijke vloeistoffen zoals bloed, speeksel, braaksel, urine en ontlasting.
Mirco-organismen  Bacteriën, virussen, schimmels, gisten en protozoën zijn micro-organismen. Micro-organismen zijn onzichtbaar voor het blote oog en komen overal voor: op de huid, op meubels, en voorwerpen, in de lucht, in water op en in voedsel. De meesten zijn onschuldig of zelfs nuttig voor de mens, maar sommige micro-organismen kunnen ziekten veroorzaken.
Naaldcontainer Een naaldcontainer is een container speciaal ontworpen voor scherp afval zoals naalden. Bij goed gebruik bieden naaldcontainers een goede bescherming tegen prikken en snijden aan scherp afval.
No-touch kraan Een no-touch kraan is een kraan die men niet met de handen open en dicht hoeft te draaien. Voorbeelden zijn elleboogkraan, een kraan die vanzelf uitgaat, een kraan met knie0 of voetbediening of een kraan met elektronisch oog.
NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De NVWA heeft als kerntaak het toezicht houden bij bedrijven en instellingen op de naleving van verschillende wetten en voorschriften, waaronder de Warenwet.
Portfolio Een map met een overzicht van het werk van een tatoeage artiest. Deze is meestal in de wachtruimte van de studio te bezichtigen. Bij ons is deze ook online zichtbaar.
Steriliseren Bij steriliseren worden alle micro-organismen die op het instrument zitten, gedood. Het steriliseren gebeurt in een stroomsterilisator, ook wel autoclaaf genoemd. Hierin worden micro-organismen gedood door stroom.
Tatoeage stoel De stoel welke in de behandelruimte staat, waarop u getatoeëerd wordt.
Ultrasoon reinigen Het verwijderen van aangekleefd vuil, bloed en wondvocht met een trilapparaat: het ultrasone reinigingsbad. Met een ultrasoon reinigingsbad wordt ook vuil verwijderd op plaatsen die minder goed bereikbaar zijn bij handmatige reiniging.
Wachtruimte Ruimte in bedrijfsruimte waar men kan wachten tot de tatoeage wordt gezet. In deze ruimte wordt niet getatoeëerd.